Ubezpieczenie na czas trwania kursów / obozów (dodatkowo płatne, obligatoryjne)

Oferowane przez nas ubezpieczenie AXA TRAVEL SPORT jest jednym z najlepszych na rynku. Jest to ubezpieczenie, które powinno wystarczyć nawet na najbardziej skomplikowaną hospitalizację.

 

Zakres ubezpieczenia Wysokość ubezpieczenia
NNW + assistance 15  000 PLN
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) 20  000 PLN
OC ( szkody rzeczowe) 2 000 PLN
OCS (odpowiedzialność cywilna sportowa) 40 000 PLN
KL na terenie RP w następstwie nieszczęśliwego wypadku do sumy 500 PLN

 

Centrum Alarmowe – czynne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy i skierowania do właściwej placówki.

Telefon: 22 575 90 80
Ogólne warunki ubezpieczenia: https://www.axatravel.pl/pliki/OWU_Indywidualne_RP.pdf