Kurs instruktorski IKO

O Kursie:

Podczas kursu nabywa się umiejętności takich jak: umiejętność określenia kierunku wiatru względem lądu (onshore, offshore, sideshore). Znajomość budowy latawca treningowego. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa: wybór odpowiedniego miejsca do rozłożenia i startowania latawca, wskazanie zagrożeń, umiejętność korzystania z systemów bezpieczeństwa latawca treningowego. Rozumienie zagrożeń wynikających z charakterystyki akwenu i warunków atmosferycznych. Znajomość międzynarodowych znaków komunikacji, wyląduj mnie, wystartuj, potrzebuje pomocy. Umiejętność sterowania małym latawcem treningowym na krawędzi okna wiatrowego, poruszania się w strefie mocy, skręcanie i odkręcanie linek. Znajomość okna wiatrowego krawędź okna wiatrowego, strefa mocy, pozycja latawca –ujęcie godzinowe, świadomość „zakresu rażenia” latawca. Umiejętność puszczenia baru w przypadku zagrożenia. Umiejętność użycia systemów bezpieczeństwa, umiejętność restartu latawca z wody, umiejętność sterowania latawca jedną ręką, umiejętność posługiwania się “trymerem depowera”, umiejętność pływania body dragami, utrzymywania wysokości, utrzymywania prawidłowej pozycji ciała podczas pływania, ostrego pływania na wiatr, nabierania wysokości, odpadania, wykonywania zwrotów, wykonania i wylądowania prostego skoku, pływania w warunkach granicznych, jazdy w pozycji switch, samodzielnego startu latawca z brzegu, pływania po zafalowanym akwenie, podstawowe umiejętności związane z serwisowaniem sprzętu.

Ukończenie kursu potwierdzone jest certyfikatem: Pomocnik Instruktora AITC – plus, Instruktor ITC

Asystent instruktora AITC-plus - kurs realizowany jest w terminie 4 - 8 czerwca
Wymagania do kursu asystenta instruktora AITC-plus
- Ukończone 16lat ( dla uczestników poniżej 18lat wymagana zgoda rodziców )
- Technika pływania na poziomie IKO lvl III N ( swobodne pływanie, halsowanie, różne rodzaje zwrotów, switch, samodzielny start i lądowanie latawca
- Umiejętność pisania i czytania w języku angielskim niekoniecznie na poziomie zaawansowanym. Zawsze można dopytać czy poprosić o powtórzenie danej kwestii.

Instruktor ITC realizowany jest w terminie 9 -13 czerwca
Wymagania do kursu instruktora ITC:
- Ukończone 18 lat:
- Technika pływania na poziomie IKO IV ( skok z grabem, self rescue na głębokiej wodzie, halsowanie do deski, holowanie innej osoby body dragami, samodzielny start i lądowanie latawca):
- Kurs pierwszej pomocy (kurs jest w cenie, realizowany pierwszego dnia obozu, tj.14 czerwca – jeśli ktoś już ma aktualny kurs (zrobiony max 2 lata temu) nie musi przystępować do prowadzonego przez nas, ale odświeżenie mile widziane):
- Posiadany aktualny stopień asystenta instruktora IKO:
- Posługiwanie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym:
- Zaliczenie przedwstępnych testów teoretycznych online na min 70%:
- Wypełnienie formularza wstępnego:

Uwaga! W terminie 4 - 13 czerwca zrealizować można połączony kurs instruktora z asystentem!

Widok listy:
Liczba ofert spełniających kryteria: