Logo
Logo Logo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Sprawdź koniecznie również:

Warunki UczestnictwaOgólne warunki ubezpieczenia Polityka prywatności i CookiesKlauzula informacyjna
Regulamin serwisu internetowego Ważne InformacjeProcedura realizacji praw osób fizycznych

 ______________________________ ______________________________

W związku z nowelizacją ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 - art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez STUDENT TRAVEL Sp. z o.o. doliczana będzie składka, którą organizator będzie w całości odprowadzać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

Obowiązek pobierania składek dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Jest to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Celem jego utworzenia jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.

Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:

● 15 PLN / os. - za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską,

● 13 PLN / os. - za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę,

● 10 PLN / os. - za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską.

PODSTAWY PRAWNE

● Znowelizowane fragmenty Ustawy o usługach turystycznych są widoczne w Dzienniku Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1

● Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1900